The Call

Sounds of traffic and waves point to a possible future environmental catastrophe in the Netherlands

2007 (16′03″)
Geluidscollage

De stereocompositie/installatie The Call speelt muzikaal met twee geluiden van het milieu: verkeer en golven. Dit is een verwijzing naar een mogelijke toekomstige milieuramp in Nederland.De 43 verkeersgeluiden en de geluiden van de golven werden op tijdsduur geordend. De compositie bestaat uit vier delen: proces a, middendeel, proces b en het slotdeel.
Tijdens proces a. worden de verkeersgeluiden in tijdsduur korter en de geluiden van de golven langer. In eerste instantie omlijsten de golven het verkeer. Daarna wordt het verkeerslawaai langzamerhand weggedrukt en is aan het einde niet meer hoorbaar. Het verkeerslawaai verdrinkt als het ware in de golven.

© Copyright - Michael Fahres